Hiranuma Kohki

Capogruppo: Hiranuma Kohki
Nazione:
Giappone